Srbija – Gruzija

27 августа, 2008

 

Na Kosmetu su albanski teroristi ubijali srpske civile, policajce i vojnike, ubijani su i Albanci lojalni državi Srbiji. Odgovor srpskih vlasti nije bio dobar, ali borba protiv terorista nije mogla biti razlog za pokretanje bombardovanja Srbije od strane SAD i satelita i uništavanje cele Srbije. U Južnoj Osetiji i Abhaziji situacija je potpuno drugačija. Mir koji je tu vladao prekinut je na dan otvaranja Olimpijade u Pekingu napadom gruzijske vojske koju je obučavao NATO. Ne može se stavljati znak jednakosti između odgovora Rusije na napad Gruzije i odgovora SAD na borbu protiv terorizma koju je započela srpska država na Kosmetu. U Južnoj Osetiji i Abhaziji žive ruski građani i tu su stacionirane ruske mirovne snage. Gruzija je napala ruske vojnike i ruske građane. Na Kosmetu nije bilo vojnika i građana SAD u trenutku kada je NATO započeo bombardovanje Srbije. Posle bombardovanja, kao okupator, na Kosmetu SAD grade svoju vojnu bazu i devet godina kasnije tu srpsku pokrajinu SAD proglašava za državu.

Kosmet nikada nije bio nezavisna država niti je ikada bio deo Albanije. Istorija Albanaca na Kosmetu i istorija Oseta i Abhaza u Gruziji nema ništa zajedničkog. Kosmet je uvek bio deo Srbije, i kada nije bilo Srbije, a Južna Osetija i Abhazija su poklon Gruzije od Gruzina koji je sredinom 20. veka vladao Sovjetskim Savezom. Kada je rasturena SFR Jugoslavija Kosmet je ostao u sastavu Srbije. Kada je rasturen SSSR Južna Osetija i Abhazija su ostale u sastavu Gruzije. Albanci su u poslednjih 20 godina postali većina na Kosmetu, Oseti i Abhazi su većina u svojim državama vekovima.

Južna Osetija i Abhazija su “stvar po sebi“, unikat, i priznavanje Južne Osetije i Abhazije nije nikakav presedan. Svaki nerešeni međuetnički i teritorijalni konflikt u svetu je slučaj za sebe. Ne mogu da budu na univerzalni način rešeni problemi Baskije i Škotske kada i Španija i Velika Britanija imaju svoje specifičnosti. Koliko nije u redu priznavanje paradržave Kosovo od strane SAD toliko je potpuno ispravno što je Rusija priznala Južnu Osetiju i Abhaziju.

Danas je samo potvrđeno da međunarodno pravo više ne postoji. Ono što se sada može učiniti, kada UN više ne igraju nikakvu ulogu u svetu, jeste formiranje međunarodne organizacije koja bi imala ulogu da podstakne zavađene strane na razgovore, i da prenosi iskustva i modele iz drugih regiona, ali nijedan konflikt u svetu poput slučajeva u Srbiji i Gruziji ne može biti rešen ako neko drugi zavađenim stranama donosi rešenje. Status Kosmeta neće biti rešen dok god ne budu seli da ga rešavaju Srbi i Albanci, i tada će biti zaista malo važno šta misle o tome SAD, Rusija, Velika Britanija ili Turska. 

 

 


%d bloggers like this: