Manje zlo?

 

ŽELJKO CVIJANOVIĆ: ZAŠTO JE TOMA BOLJI OD BORISA, BEZ SOPSTVENIH ZASLUGA U TOME

… Dakle, sledeći premijer je Toma. Da li je to dobro ili loše?

… Naravno, da se mi razumemo, nikakve suštinske promene u Srbiji Toma ne može da napravi. Zašto? Zato što, otkako pamtim, nije bilo nikoga ko je pre nego što je došao na vlast napravio toliko dugova, i to baš kod onog sveta – od stranaca do sivo-crne zone – kome, kad počneš da vraćaš dugove, ne možeš normalno da vladaš i ne možeš ništa da menjaš, pa da si sam Cezar. Zato što je Toma pod stare dane počeo da razmišlja u okviru sistema koji ga danas nagrađuje svojom naklonošću. Ali problem je što je iz tog istog sistema Boris isisao poslednju kap života i biće ponovo pravo dete sreće ako mu se sve to ne sruši na glavu, nego da se sruši Tomi. Dakle, ovi što nemaju lepu reč za Borisa, ali bi voleli da ostane na vlasti, i koji to argmentuju slikajući Tomu, pogodili su u svemu osim u najvažnijem.

Zašto je, dakle, Toma Bolji od Borisa?

Prvo, zato što je Borisova vlada ušla u fazu kada ne razmišlja o Srbiji, nego o sebi, i zato što istorija ne pamti vladu koja se vratila iz te trke za sopstvenim repom, ko god da joj je protivnik.

Drugo, zato što Boris vlada kao sasvim poražen i slomljen čovek i što u njegovoj vladavini posle kosovske rezolucije nema nikakve političke logike, već samo psihološke. Toma će, za razliku od njega, tek da bude slomljen, a dok se to ne dogodi, njegova prednost je očigledna.

Treće, kad dođe na vlast i ako je ne bude delio sa Borisom, Toma će najpre morati da demontira Borisove barone, inače će im samo biti zaklon da se recikliraju i vrate na vlast. I baš me briga da li će to biti Tomina ideja o boljoj Srbiji ili o svom opstanku, ta demontaža neophodna je da bi se u Srbiji promene dogodile?

Četvrto, čak i ako bude bespogovorno igrao na EU, Toma to neće umeti da radi na ovaj način po kome sve što nije za EU kakvu zamišlja Boža Đelić jeste skrivena vojska Obraza.

Peto, zato što će Toma, ako ne odluči da bude premijer tek onoliko koliko je bio predsednik parlamenta kod Voje, morati da razbije ovaj odvratni medijski monopol i da pusti malo svežeg vetra u društvo. I zato što, ako bude hteo da pravi svoj medijski monopol, neće u tome uspeti, za tu vrstu sranja žuti su ipak tate.

Šesto, zato što će pred sobom imati tragediju Borisa, koji je između stranaca i svojih građana, birao ove prve i propao. I zato što će tako Toma dobiti priliku da prvi put uči na greškama koje nisu njegove.

Sedmo, zato što je Srbima ostalo još samo da probaju Tomu da bi shvatili da niko ne valja. Ili da su valjali svi, samo što nije valjalo nešto što je bilo iznad njih. Razumemo se?

I osmo, zato što mogu da mislim i da je Toma potpuni idiot i da je potpuni genije, on ne može da bude vladar koji će promeniti Srbiju jer se obavezao da ne izađe iz pravila igre za koju mu je Boris na svoje gluposti potrošio sve resurse kojima bi mogao da je menja. I zato što su ovi Tomini birači, koji danas gledaju njegovu sliku i isključuju ton, veoma potrebni Srbiji kao kritična masa za suštinske promene. I zato što će taj svet, tek kad Toma dođe na vlast, uključiti ton, pre toga neće ni u ludilu.

Šta to znači? Toma Nikolić nije čovek koji Srbiji donosi promene, ali je skoro pa neophodno da dođe na vlast da bi se promene dogodile. Elem, Toma je poslednje pretsoblje na putu do promena. Zar to nije dovoljno da mu poželim da dođe na vlast iako od te vlasti ne očekujem ništa više nego da bude i prođe?

Ceo tekst:

http://standard.rs/vesti/49-kolumne/5896-eljko-cvijanovi-zato-je-toma-bolji-od-borisa-bez-sopstvenih-zasluga-u-tome.html

Povezan post:

Dvogodišnjica SNS

2 Responses to Manje zlo?

 1. Varagić Nikola каже:

  VERICA BARAĆ:

  Iza svih parlamentarnih stranaka stoje isti centri finansijske moći

  POVRATAK U BUDUĆNOST

  Autor: Snežana Čongradin

  Vlast u Srbiji počiva na sistemskoj korupciji, na dogovoru političkih stranaka, vlasti i opozicije kako ostvariti partijske i pojedinčane interese na štetu opšteg, državnog interesa i na apsolutnom nepostojanju mehanizama i procedura za kontrolu vlasti – ocenjuje u intervjuu za Plave strane Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije.

  Da li to znači da se sistem funkcionisanja vlasti zapravo nije promenio od 2000. godine, i nakon demokratskih promena?

  – Nakon svih ovih godina zadržan je sistem funkcionisanja vlasti koji omogućava dominaciju izvršne vlasti nad zakonodavnom i sudskom vlašću. Izvršna vlast zasniva se na koalicionim dogovorima političkih stranaka, čije je finansiranje tajno, netransparentno i nekontrolisano. Osnovni mehanizmi za kontrolu izvršne vlasti nisu uspostavljeni, čak ni oni elementarni da se uz pomoć državne revizije u parlamentu kontroliše kako izvršna vlast troši novac poreskih obveznika, potpuno je izostala kontrola javnih fondova, javnih finansija, javnih preduzeća, javnih nabavki i finansiranja političkih stranaka i što je pogubno, izostala je kontrola porekla novac koji kroz privatizaciju i druge procese ulazi u privredne tokove. Iz drastičnih kršenja zakona i korupcije u prethodnim godinama može se sa sigurnošću tvrditi da iza svih parlamentarnih političkih stranaka stoje isti centri finansijske odnosno ekonomske moći. I to je jedan zajednički imenitelj koji se nije menjao i u uslovima kad su se vlade menjale.

  Koliko su loše ocene Evropske komisije o reformi pravosuđa povezane sa problemom korupcije, i kolika je u tom smislu odgovornost aktuelne ministarke pravde?

  – Problemi u takozvanoj „reformi pravosuđa“ desili su se u stvari zbog toga što je uloga reformatora u nezavisnoj sudskoj vlasti preuzelo Ministarstvo pravde, odnosno izvršna vlast, birajući podobne ljude u pravosuđu da to neposredno sprovedu. U pravosuđu je sprovedena partijska čistka uz pomoć tajnih službi. Nesporno je da su političke stranke imale svoje kvote za izbor sudija, da su tako u pravosuđu ostale sudije koje su bile vezane za izborne krađe u prethodnom režimu i druge teške nezakonitosti koje se tiču ljudskih prava, medija i sl. Pojedini poslanici otvoreno sada govore kako je vršen izbor pojedinih sudija Ustavnog suda tako što su npr. određeni političari iz koalicije imali svoje kandidate koji nisu ispunjavali uslove koji se tiču znanja i iskustva za rad u Ustavnom sudu, ali su ti njihovi predlozi prihvaćeni od vladajuće većine kao što su i predlozi drugih političara za izbore takođe dobijali potrebnu većinu. Cilj reforme pravosuđa inače nije bila reforma pravosuđa već da vlast uspostavi još bolju kontrolu nad radom sudstva, da se obezbede određeni uslovi da kontrola izvršne vlasti bude neostvariva u budućnosti. To se pre svega odnosi na mogućnost prvog izbora sudija na probne tri godine čime će se u stvari popunjavati sada već ozbiljan nedostatak potrebnog broja sudija. Taj izbor će naravno biti potpuno politički. Smatram da su nezakonitosti u reformi pravosuđa najdrastičnije dosad i sa najtežim posledicama od svega što je vlast radila posle 2000. godine.

  Koliko su interesno povezani članovi prethodne i sadašnje vlade u smislu da jedni drugima „čuvaju leđa“?

  – U našim uslovima nisu povezani samo članovi prethodne i sadašnje vlade već su povezane sve političke stranke u našem parlamentarnom životu jer su njima svima zajednički tajni finansijeri, njihova sprega sa tajkunima i sa delovima kriminala. Preko njih su sve stranke povezane i zbog toga je nemoguće pokrenuti bilo kakav postupak utvrđivanja odgovornosti za određene nezakonosti, na primer u prethodnoj vladi kada nova vlada stupi na dužnost. Jer, njihovi interesi i povezanost sa tajkunima ne dozvoljava otkrivanje bilo kakvih veza i odgovornosti. Zbog toga do danas nikada nije pokrenut nijedan postupak protiv funkcionera, bilo da je on ministar, direktor Agencije za privatizaciju ili se nalazio na nekoj drugoj funkciji. U određenim „velikim“ slučajevima istragu su vodili i UBOPOK, a do određenog stepena i tužilaštva, kao što je to bilo u slučaju Sartida, Nacionalne štedionice, Jugoremedije, stečajne mafije, nabavki u železnici ali do pokretanja krivičnih postupaka protiv najodgovornijih u ovim aferama nikad nije došlo. Zanimljiivo je, na primer, da tajni kartelski sporazum na osnovu koga su preuzete akcije C marketa od Delte, a koji su potpisali Danko Đunić, Mišković, Beko i Radulović, i koji ne spore postojanje ovog dokumenta i saglasno izjavljuju da je u njemu učestvovala i vlada tadašnjeg premijera Koštunice, ovaj memorandum nije obuhvaćen optužnicom za stečajnu mafiju već se pojedini njegovi učesnici pozivaju kao svedoci koji treba dodatno da optuže one koji nisu imali odgovarajuću političku zaštitu da izbegnu politički progon. Čitav koncept posle 2000. nastao je kao činjenica da su najmoćniji i najbogatiji ljudi Miloševićevog režima uspeli da sačuvaju novac ne samo svoj nego i onaj koji je raznim kanalima iznošen iz države, da su na vreme počeli da finansiraju „demokratske“ opcije i pomažu pad režima koji im je omogućio privilegije. Oni su stvorili osnovni ekonomski i pravni koncept privatizacije preko svojih uticajnih eksperata.

  U kakvoj su vezi privatizacija NIS i Kosovo?

  – Ključnu ulogu u prodaji NIS imala je vlada Vojislava Koštunice i to je verovatno imalo određene veze sa Kosovom, ali je taj postupak bio potpuno netransparentan i sakriven od javnosti. Ono što je sigurno za ovaj postupak jeste da je bio potpuno nezakonit jer prema našem Zakonu o privatizaciji jedini nadležni organ za prodaju je Agencija za privatizaciju i da to može da se sprovede samo u postupku tendera odnosno javnog oglašavanja. Našim zakonom nije predviđeno da se preduzeća prodaju političkim dogovorima, odnosno, u ovom slučaju nije ni bilo privatizacije jer je naš državni monopol ustupljen monopolu druge države. Poseban vid nezakonitosti kod prodaje NIS, ali koji se sad ponavlja i kod Telekoma jeste da se kod ovih preduzeća pre prodaje prethodno izdvoje delatnosti i imovina koja se ne može prodavati, koja nije u prometu. Za NIS to su domaće rezerve nafte i gasa koje se, prema našem zakonu, ne mogu prodati i čija eksploatacija se može dati jedino u koncesiji a za Telekom je problem telekomunikaciona infrastrukura koja se takođe ne može prodavati već može davati pod koncesiju (Iz Ugovora o prodaji 51 odsto kapitala NIS nejasno je šta je sadržano od imovine i prava u ovih 51 odsto kapitala). Vlada je namerno napravila određene nejasnoće i praznine u propisima, a koje se tiču ovih prodaja, jer ključni zakoni koji bi definisali šta se sme a šta se ne sme prodavati bili bi Zakon o javnoj svojini ali i mnogi drugi zakoni kao što je Zakon o lukama i Zakon o denacionalizaciji.

  Da li mislite da je realno da bilo koji visoki stranački funkcioner odgovara zbog korupcije?

  – Da bi bilo koji visoki funkcioner odgovarao, ne samo zbog korupcije, nego da bi bio uspostavljen odnos između ovlašćenja u vršenju vlasti i odgovornosti za te rezultate, potrebno je da se donesu odgovarajući zakoni i da nesmetano rade efikasne i stabilne državne institucije koje mogu garantovati primenu zakona bez obzira o kome se radi. Sve naše institucije su, nažalost, u potpuno nezadovoljavajućem stanju – ili nemaju dovoljno ovlašćenja, ili nemaju dovoljno uslova ili kadrova za rad, ili ih je Vlada u razniim postupcima izmena zakona ili izmena kadrovskih sastava dovela do faze koje znače prestanak rada institucije, kao što je trenutno slučaj sa Antimonopolskom komisijom. Državna revizorska insitutucija radi sa tako minimalnim kapacitetom da revizorske kontrole u pravom smislu te reči nema, druge institucije rade tako što su njeni članovi pre mnogo godina podneli ostavke koje nisu razmatrane a oni sami nakon toga kažu kako normalno rade. I takvih pirmera je nažalost veoma mnogo, ali je svakako najtragičniji primer pravosuđa za koje bi jedino pravo rešenje bilo da se poništi sve što je dosad urađeno i da se na zakonit, transparentan način, određeni potrebni postupci sprovedu iz početka. Ne može nezakonito formiran Visoki savet sudstva donositi zakonite odluke, niti te odluke mogu vremenom postati zakonite. Nezakonit reizbor sudija, u kome nije bilo jasnih kriterijuma, niti transparentnog javnog postupka u kome bi sudija dobio valjana rešenja sa svim razlozima zašto je ili nije izabran i sa poukom o pravnom leku, ne može se naknadno popraviti već se on mora ponoviti da bi bio zakonit. Samo zakoniti postupci mogu dovesti do izgradnje inistitucija koje će zakonito raditi i garantovati primenu zakona.

  http://www.danas.rs/dodaci/vikend/plave_strane/verica_barac_iza_svih_parlamentarnih_stranaka_stoje_isti_centri_finansijske_moci.45.html?news_id=203590

 2. Varagić Nikola каже:

  Sednica Glavnog odbora Demokratske stranke

  Tadić: Ne vidim bolju stranku od DS

  Predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je danas, na sednici Glavnog odbora DS, da od DS-a ne vidi bolju stranku za obavljanje poslova u državi.

  On je poručio i da kao lider neće odustati od kritike stranke koju vodi.

  „Kada bude lako onima koji su na vlasti možda ćemo ustupiti upravljanje zemljom. Do tada to sigurno nećemo“, rekao je Tadić i dodao da drugi pretendenti na vlast, po njegovoj proceni, nisu dovoljno kompetentni.

  Današnjom sednicom počeo je i proces izbora novog rukovodstva DS. Glavni odbor DS usvojio je pravilnik za izbor organa stranke na skupštini zakazanoj za 18. decembar i osnovao odbore za održavanje skupštine i pripremu programskih dokumenata.

  Pravilnikom je preciziran način predlaganja kandidata za organe DS koje će birati oko 3.200 delegata na izbornoj skupštini, a utvrđeno je i da ovlašćeni predlagači dostave predloge najkasnije 15 dana pre održavanja skupštine, odnosno do 3. decembra.

  Za četiri „muška“ potpredsednička mesta boriće se pet kandidata: dosadašnji potpredsednici Dušan Petrović, Bojan Pajtić i Dragan Šutanovac, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Kako „Blic“ saznaje u vrhu DS, Jeremić će danas objaviti svoju kandidaturu. Više o tome možete pročitati u posebnoj vesti.

  Tadić je svoje partijske kolege podsetio na značaj stranačkih izbora zakazanih za decembar. On je naglasio da će posle Skupštine stranke u decembru biti neophodno podvući crtu i videti šta je do sada urađeno i podsetio da bi 2012. godine trebalo da budu održani novi republički izbori.

  On je najavio da će pre 18. decembra, za kada je zakazana skupština DS, predstaviti „strateške dokumente“ o ekonomskoj, političkoj i sveukupnoj budućnosti Srbije. Tadić je rekao da će zatražiti podršku članova DS i drugih političkih stranaka za sprovođenje tih strateških dokumenata, ističući da je on predsednik svih građana Srbije.

  Najavljujući izbornu skupštinu DS, Tadić je rekao da će ona, poput svih ostalih skupština DS-a, „presudno uticati na budućnost“ stranke i da treba da pokaže njenu „snagu i kvalitet“.

  Govoreći o izbornoj skupštini DS-a, Tadić je rekao da je na njoj „otvoreno i mesto predsednika“, kao i da je spreman da na te stranačke izbore izađe kao i na sve druge poštujući svakog kandidata, jer je to demokratija.

  „Tako se kandiduju i potpredsednici DS koji moraju zastupati većinsku politiku izabranu na skupštini DS i ne mogu imati svoje paralelne politike, što je načelo svake demokratije“, rekao je on.

  Prema njegovim rečima, potpredsednici DS-a mogu imati različite „modalitete te jedinstvene politike“ stranke.

  „Skupština DS-a mora da bude organizovana na demokratskim načelima i zato glasanje mora da bude tajno i tehnološki unapređeno na taj način da obezbedi maksimalnu demokratiju i u tom smislu moramo biti različiti od svih ostalih“, rekao je Tadić govoreći o izbornoj skupštini DS-a.

  On je dodao da će, „naravno, (na tim izborima) biti preporuka unutar stranke i to je normalno i u drugim demokratskim zemljama, ali moramo poštovati demokratska načela.

  „Da nije bilo DS-a ne bi bilo demokratskih načela u Srbiji. Mi smo počeli sa time i nastavićemo“, rekao je Tadić i dodao da će i naredni predsednik DS morati da poštuje ta demokratska načela.

  Zaharije Trnavčević napustio Demokratsku stranku

  Član Glavnog odbora DS Zaharije Trnavčević saopštio je na današnjoj sednici Glavnog odbora da više nije član DS-a zbog novog angažmana u novoformiranoj Ujedinjenoj seljačkoj stranci.

  Trnavčević je nakon vraćanja članske karte DS-a izjavio novinarima da se nada da će novoformirana stranka i DS u budućnosti biti pouzdani partneri jer, kako je naveo, za demokrate nije svejedno za koga će na budućim izborima glasati seljaci.

  „Jedini motiv izlaska iz DS-a je angažman je u novoj stranci, čiji je cilj da, poput penzionera, ima svoje predstavnike u Vladi Srbije i da učestvuje u kreiranju agrarne politike“, rekao je Trnavčević.

  „Mandat poslanika treba da bude slobodan“

  Tadić smatra da mandat poslanika treba da bude slobodan. On je rekao da je to političko načelo koje će demokrate zastupati, jer ako se ukine slobodan mandat poslanika ukinuće se i demokratija. Lider DS je, međutim, naglasio da ta sloboda ne sme da bude predmet nikakvih manipulacija.

  http://www.blic.rs/Vesti/Politika/217253/Tadic-Ne-vidim-bolju-stranku-od-DS

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: